Pages

Monday, November 1, 2010

PISMP 2 - PK RPH BM (PN SHARINA BT SHAHABUDIN)


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
Kelas : Dahlia
Mata Pelajaran: Bahasa Melayu
Tarikh: 28 Ogos 2008
Masa : 8.45-9.15 pagi, 10.15- 10.45 pagi
Tajuk: sukukata
Kemahiran: menyebut dan membunyikan sukukata KVKV
Pengetahuan sedia ada:
-murid boleh  membaca sukukata mudah
Hasil pembelajaran:
-pada akhir pembelajaran, murid dapat :
·         Menyebut kesemua perkataan KVKV dengan betul.
Penerapan Nilai:
·         Yakin diri, mendengar arahan, kesungguhan dan ketekunan.
Resos
·         Kad sukukata, Kad gambar, papan putih, lembaran kerja.
Unsur Terapi:
·         Fisio
·         Pertuturan

LANGKAH /
JANGKAMASA

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
BBM/ NILAI
Set Induksi
(5 min)
1)    Guru menulis huruf vokal ‘a’,’e’,’I’,’o’ dan ‘u’ di papan putih.
·         Murid menyebut huruf-huruf vokal beramai-ramai.
2)    Guru menulis sukukata mudah ‘ra’,’ru’,’re’,’ri’ dan‘ro’
·         Murid menyebut sukukata beramai-ramai.
BBM:
·         Papan putih
Langkah 1
(20min)
Aktiviti Guru
1)    Guru menunjukkan kad sukukata KV
·         La
·         bu
·         Ke
·         Li
·         Ro
·         da
2)    Guru menyebut sukukata satu persatu
3)    Guru melekatkan kad sukukata dipapan putih
4)    Guru menyebut gabungan dua sukukata


 
la + bu

            ro + da

 
               


Aktiviti Murid
1)    Murid melihat kad sukukata
2)    Murid membunyikan sukukata beramai-ramai.
3)    Murid dikehendaki duduk di atas lantai.
4)    Murid-murid dikehendaki mencari dan mencantumkan sukukata serta membunyikannya.
BBM:
·         Kad sukukata


Nilai:
·         Mendengar  arahan
·         keberanian
Langkah 2
(15min)
1)    Guru mengeluarkan kad gambar
2)    Guru memberikan kad gambar secara rawak kepada murid
3)    Guru menyebut nama bagi gambar tersebut
4)    Guru melekatkan gambar di papan putih
1)    Murid melihat kad gambar
2)    Murid memegang gambar tersebut dihadapan kelas.
3)    Murid lain diminta mencari gabungan kad sukukata yang membentuk nama gambar.
4)    Murid melekatkan kad sukukata di bawah kad gambar.
BBM:
·         Kad gambar
·         Kad sukukata
·         Papan putih
Nilai:
·         Kesungguhan
·         Keberanian
·         Yakin diri
Langkah 3
(15min)
Lembaran kerja
1)    Guru memberikan lembaran kerja.
2)    Guru memberikan penerangan apa yang perlu dilakukan.
3)    Murid dikehendaki mengisi huruf yang betul pada kotak yang kosong.

1)    Murid menerima lembaran kerja.
2)    Murid mendengar penerangan yang diberikan guru.
3)    Murid membuat lembaran kerja sambil dipantau oleh guru.
BBM:
·         Lembaran kerja


Nilai
·         Kerajinan
Penutup
(5min)
1)    Guru menyemak hasil kerja murid.
·         Murid melihat hasil kerja yang disemak
2)    Guru meminta murid membetulkan kesilapan dalam lembaran kerja
·         Murid membetulkan kesilapan
3)    Guru meminta murid menyatakan semula pelajaran pada hari ini
·         Murid menyatakan semula pembelajaran pada hari ini.
4)    Guru memberikan pujian dan bertepuk tangan kepada murid.
·         Murid menerima pujian dan tepukan daripada guru.
BBM:
·         Lembaran kerja
Nilai:
·         Ketekunan
No comments:

Post a Comment